Tepelné spracovanie v ochrannej atmosfére

 
Digitálne riadenie atmosféry – počítačom riadený technologický proces zaisťuje optimálne mechanické vlastnosti ocele presne podľa požiadaviek zákazníka. Nastavením atmosféry v peci (teplota, uhlíková rovnováha) podľa vybraného programu cementovania, žíhania, alebo kalenia môže byť akákoľvek komplikovaná súčiastka spracovaná presne takým istým technologickým spôsobom opakovane aj neskôr. Modernizáciou nášho technologického parku a zavedením počítačového riadenia ku koncu poslednej dekády sme sa stali spoľahlivým a pružným dodávateľom našich klientov v dopravnom odvetví (osobné automobily, nákladné automobily, železničné prepravné prostriedky). Uvedomujúc si skutočnosť, že nepretržitosť výroby je pre našich zákazníkov minimálne taká dôležitá ako kvalita zaviedli sme viacúčelové prevádzkarne s rovnakými rozmermi, konštrukciou a riadením.

 

ochranná atmosféra vsádzka prevádzka
Počítačom riadená atmosféra pece Vsádzka pre tepelné spracovanie v ochrannej atmosfére Prevádzka tepelného spracovania v ochrannej atmosfére

 

© 2012 IKOA - Indukčné kalenie a tepelné opracovanie v ochrannej atmosfére | powered by Drupal | Created by Nettron