Doprava zákaziek

 
Dopravu zakáziek je možné realizovať 2 spôsobmi:

Dopravu zaistí firma zhotoviteľa IKOA svojimi dodávkami. Za určitých podmienok (vzdialenosť, objem zákazky, čas) môže byť doprava realizovaná zhotoviteľom zdarma.
Dopravu si zaistí zákazník sám:

  • vlastnou dopravou
  • poštou
  • kuriérom

 
Voľba vhodného druhu dopravy závisí od konkrétnych časových a ekonomických požiadaviek zákazníka a možností zhotoviteľa. Zákazník ju uvádza do objednávkového formulára a zhotoviteľ ju spätne potvrdzuje faxom, alebo emailom.
Príjem a výdaj zákaziek u zhotovoteľa je v Po-Pia od 7.00 do 17.00 hod.

© 2012 IKOA - Indukčné kalenie a tepelné opracovanie v ochrannej atmosfére | powered by Drupal | Created by Nettron