Kontrola kvality

 
V súlade s očakávaniami nástrojárskeho priemyslu aj s ohľadom vstupu krajiny do EÚ, firma IKOA Technology Ltd. získala certifikát STN EN ISO 9001 v roku 2006. Celý systém riadenia procesu výroby a kontroly od vstupu tovaru až po výstupy je vzájomne prepojený na báze počítačom riadených procesov. Tento systém riadenia procesu zaisťuje, že kvalita tepelného spracovania tak širokého sortimentu výrobkov vždy plne zodpovedá požiadavkam zákazníkov v plnom rozsahu. To spolu s neustálou modernizáciou systému kontroly kvality zvyšuje výkon nášho oddelenia kvality s modernými zariadeniami, ktoré umožňujú rýchle a presné testy s deštrukciou, alebo bez deštrukcie. Výsledkom je schopnosť kontroly povrchov, horných vrstiev i jadier obrobkov spracovaných ďalším indukčným a tepelným spracovaním v ochrannej atmosfére. Okrem zavedených obchodných vzťahov a kvalitných služieb sa naši zákazníci môžu spoľahnúť aj na modernú technológiu a výrobné procesy ktoré využívame.

 

kvalita kvalita kvalita

 

Testovacie metódy Prístroje
Meranie tvrdosti Vickers
Rockwell
Brinell
Equotip C, CD
Meranie zakalenej vrstvy Cross-Section HV
Mikroskopické testy Prüfung Neophot 2 50 - 500x
Deštrukčné testy
yes
Hĺbkové testy
yes

 

© 2012 IKOA - Indukčné kalenie a tepelné opracovanie v ochrannej atmosfére | powered by Drupal | Created by Nettron